Silah Bonusları ve Hasar Tablosu

Sadece magical silahlar, elven ve üzeri bowlar bonuslardan faydalanabilir. Bonusların meydana gelme ihtimali anatomy becerisi ile doğru orantılıdır.